Daňové novely a metody daňové optimalizace na přelomu let 2008 a 2009

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 23.01.2009

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
23.1.2009 9.00-14.00
prezence 8.30
Ing. Klásek - auditor a daňový poradce OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Seminář je zaměřen na daňovou optimalizaci při zpracování daňových přiznání právnických a fyzických osob za rok 2008 a na stručný přehled základních změn v daňových zákonech, účetních předpisech a na změny v nemocenském pojištění a ostatním pojistném v roce 2009


Obsah semináře:

Novely daňových zákonů Stručný přehled změn v nemocenském pojištění a ostatním pojistném

Metody daňové optimalizace Tvorba a rozpuštění rezerv (na opravy) a opravných položek

Opravné položky dle § 8c zákona 593/92 Sb. - neuhraz. pohledávky do 30 000 Kč

Prodej versus vyřazení zásob, manka a škody, náhrady škod

Prémie a prémiové přísliby ke mzdám za rok 2008

Dodanění nezaplacených závazků z pohledu praxe Nezaplacené závazky nad 36 měsíců - jak postupovat

Benefity pro zaměstnance, jejich daňová uznatelnost a možnost optimalizace

Odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, její využití a poznatky z praxe

Vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace, odborný rozvoj zaměstnanců

Nové metody daňové optimalizace u prodeje obchodního podílu, likvidace s.r.o., likvidačního zůstatku a jeho transformace

Životní pojištění s rizikovou složkou

Snížení základu na pojistné, resp. využití max. základu u pojistného u fyzic. osob

Diskuse a odpovědi na otázky


Informace pro účastníky:

Mapy.cz - Ostravia Trade Místo konání:

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12),
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

Platbou u ČSOB Ostrava, č.účtu 373518283/0300, var. symbol 210109, konst. symbol 0558 nebo v hotovosti při zahájení semináře.

Při prezenci účastníci předloží doklad o úhradě (kopie bankovního výpisu).
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.