Nemocenské pojištění v roce 2009

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 27.02.2009

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
27.2.2009 9.00-14.00
prezence 8.30
p. Kupková - OSSZ, specialista
v oboru nemocenského pojištění
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další osoby zabývající se ve firmách (dřívější malé organizace) touto problematikou.

Cílem semináře je seznámení účastníků se zásadami poskytování náhradní mzdy v době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a s důležitými změnami souvisejícími s nemocenským pojištěním.


Obsah semináře:
  1. okruh pojištěných osob
  2. účast na nemocenském pojištění
  3. uplatňování nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění
  4. vyplňování potřebných tiskopisů
  5. náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti
  6. změny v pojistném na sociální zabezpečení v roce 2009
  7. diskuse, odpovědi na otázky účastníků

Informace pro účastníky:

Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Cena 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

Platbou u ČSOB Ostrava, č.účtu 373518283/0300, var. symbol 210109, konst. symbol 0558 nebo v hotovosti při zahájení semináře.

Při prezenci účastníci předloží doklad o úhradě (kopie bankovního výpisu).
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.