Cestovní náhrady od 1.1.2016

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 13.01.2016

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
13.1.2016
(středa)
9.00-14.00
prez. od 8.30
Ing. Janoušek Karel - specialista na cestovní náhrady a daň silniční ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat ucelený přehled o pracovních cestách, poskytování cestovních náhrad a navazujících oblastech po novelách příslušných zákonů k 1.1.2016, zejména vedoucím pracovníkům, personalistům, ekonomům a účetním z podnikatelské i ze státní a příspěvkové sféry a také podnikatelům (OSVČ).

Cílem semináře je podat komplexní informace o pracovních a podobných cestách, při kterých zaměstnanci přísluší cestovní náhrady, připomenout s tím související základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, vysvětlit základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad a možnosti podnikatelů při obdobných cestách. Výklad bude doplněn praktickými příklady z praxe.


Obsah semináře Účastníci obdrží písemné materiály (prezentace, příklady).


Informace pro účastníky

ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava
Mapy.cz - ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
Spojení:
Firma Winduo je situována nad stadionem FC Baník-Bazaly, zastávka trolejbusu (104, 106, 108, 109) a autobusu (22, 92) "Revírní Bratrská Pokladna", v blízkosti Modrého pavilonu. Bližší informace o místě konání mohou zájemci najít na www.winduo.cz v oddíle Kontakt, popř. zavolat na telefonní číslo 596 248 585.

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).
V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808