Účetní a daňové problémy malých s.r.o. z praxe

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 12.10.2016

POZOR!!! TENTO SEMINÁŘ SE NEKONÁ
DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
12.10.2016
(středa)
9.00-13.00
prez. od 8.30
RNDr. Brychta Ivan - daňový poradce, certifikovaný bilanční účetní, rozsáhlá přednášková a publikační činnost Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cíl semináře: Cílem semináře je ucelený rozbor daňové a účetní problematiky týkající se činnosti malých ("rodinných") s.r.o., kde vlastníci (většinou rodinní příslušníci) firmu zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti. Cílem je rovněž rozbor daňových a účetních souvislostí ve vztahu k vlastníkům s.r.o., např. možností zdanění příjmů společníka a postupů při vzniku či zániku s.r.o.


Obsah semináře Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy v roce 2016 ve srovnání s předchozím stavem a výhled na rok 2017 podle aktuálního stavu legislativy v době konání semináře.

Posluchači obdrží podkladové materiály. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.


Informace pro účastníky

Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).
V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808