Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zaměstnanců, klientů a dalších osob (GDPR)

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 16.02.2018

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
16.2.2018
(pátek)
9.00-14.00
prez. od 8.30
Mgr. Martin Kornel Ph.D., advokát, specialista na obchodní, pracovní a rodinné právo Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednáší: Mgr. Kornel Martin Ph.D., advokát, specialista na obchodní, pracovní a rodinné právo, v těchto oborech publikuje a přednáší, působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V několika velkých podnicích zastával pozici vrcholového manažera zodpovědného za právní a personální otázky.

Cílem semináře je seznámení posluchačů s důležitými a rozsáhlými změnami v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a včas se na tyto změny připravit. Nové nařízení, jež nabude účinnosti 25. 5. 2018, přináší sebou rozsáhlý soubor požadavků na organizace, na jejich dokumentaci, stávající procesy a předpokládá vytvořit interní program pro ochranu osobních údajů. Je důležité mít k dispozici klíčové dokumenty a správně nastavit vnitřní systémy zpracování dat týkajících se jejich zaměstnanců, zákazníků, odběratelů či dodavatelů a dalších osob. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.  

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům, manažerům, personalistům, účetním i jednotlivcům, kteří nějakým způsobem pracují s osobními údaji. Obecné nařízení (GDPR) se týká všech obchodních společností, bankovních institucí, zdravotnických zařízení, veřejné správy a těch, kteří provozují e-shopy apod. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.


Obsah semináře
Informace pro účastníky
Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy
Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808