Daňové přiznání právnických osob za r. 2019 a účetní závěrka pro podnikatele

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 11.12.2019

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
11.12.2019
(středa)
9.00-15.00
prez. od 8.30
Ing. Procházková Dagmar
Ing. Žmolík Christian
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednáší:
Ing. Procházková Dagmar – auditorka ve společnosti ABC.AUDIT, s.r.o., lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů
Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční

Seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají účetnictví pro podnikatelské právnické subjekty a sestavují daňové přiznání za rok 2019. V rámci jednoho dne budete seznámeni s problematikou účetní závěrky, uzávěrkových operací a úprav výsledku hospodaření ve vazbě na přiznání k dani z příjmů právnických osob.


Obsah semináře:
Informace pro účastníky:
Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy
Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě menšího počtu přihlášených osob na daný seminář může dojít ke změně místa konání, které bude uvedeno na našich stránkách - účastníci budou o této změně v předstihu informováni.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 732 818 332, 603 367 808.