DPH – aktuální problematika a změny v roce 2020 - ZRUŠENO

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 13.01.2020

Seminář byl zrušen
DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
13.1.2020
(pondělí)
ZRUŠENO Ing. Fitříková Dagmar - daňový poradce, specialistka na DPH ZRUŠENO

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1. 1. 2020. V rámci semináře bude upozorněno na již schválené i připravované změny v oblasti DPH, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2020.

Obsah semináře:
Informace pro účastníky:
Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy
Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě menšího počtu přihlášených osob na daný seminář může dojít ke změně místa konání, které bude uvedeno na našich stránkách - účastníci budou o této změně v předstihu informováni.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 732 818 332, 603 367 808.