Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2019 a změny v roce 2020

Agentura Ekoškol | datum konání akce: 19.02.2020

Pozor! Změna místa konání! Seminář se bude konat ve firmě ČAPEK - WinDUO, s.r.o., Chittussiho 13, Slezská Ostrava
DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
19.2.2020
(středa)
9.00-14.00
prez. od 8.30
RNDr. Beránek Petr - daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář probírající základní oblasti daně z příjmů právnických osob, zaměřený na aktuální změny a obecně problémové oblasti. Vychází hlavně z praktických poznatků s problémy daňových poplatníků a výsledků kontrol finančními orgány a naznačuje cesty k předcházení těchto problémů.

Součástí semináře je prostor pro řešení konkrétních problémů posluchačů.

Seminář je určen účetním a všem těm, kteří sestavují daňové přiznání s.r.o., a.s. a ostatních obchodních společností.


Obsah semináře
Informace pro účastníky:
Mapy.cz - ČAPEK - WinDUO, s.r.o.

ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Zastávka Revírní bratrská pokladna (trolejbus. linky č. 101, 104, 106, 108, 109, 111).


Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte: Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě menšího počtu přihlášených osob na daný seminář může dojít ke změně místa konání, které bude uvedeno na našich stránkách - účastníci budou o této změně v předstihu informováni.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 732 818 332, 603 367 808.