Chcete si nechat posílat informace o nových
seminářích? Pak se, prosím, registrujte.

Registrovat Přihlásit se
Všechny semináře


Náš partner


Anketa
Zaujala vás nabídka našich seminářů?

Ano (5202 hl.)
 
Ne (3734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8936


Daňové a účetní změny od 1. ledna 2008 s dopadem na chování daňových subjektů, účetnictví a účetní závěrku

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
23.1.2008 9:00-14.00
prezence 8.30
Ing. Jaromír Klásek - auditor a daňový poradce OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Obsah semináře:
 • Změny v zákoně o účetnictví
  • zvýšení hranice pro vedení daňové evidence
  • jednoduché účetnictví pro některé nevýdělečné organizace
  • změny vyhlášky č. 500/2002 Sb. a účetních standardů
  • povinnost auditu, výroční zprávy, předávání listin na soud
  • změny připravované v zákoně o auditorech
  • zkrácení lhůty povinného vedení účetnictví 5 let
  • změna přílohy č. 2 zák. č.586/1992 Sb. - přechod z daňové evidence na účetnictví

 • Změny v zákoně o dani z nemovitosti
 • Změny v zákoně o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
 • Nepodstatné změny v zákoně o silniční dani
 • Změny v zákoně o DPH - bytová výstavba, skupinová registrace, sazba 9%
 • Změny v zákoně o správě daní a poplatků včetně rekapitulace, penalizace a úročení doměrků a nedoplatků z minulých let (do 31. 12. 2006 a v r. 2007 a 2008)
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění, úrazovém pojištění zodpovědnosti, v nemocenském pojištění, mateřských dávkách a rodičovských příspěvcích
 • Změny ve zdaňování fyzických osob - sazby * základ daně * slevy na dani superhrubá mzda * co již není osvobozeno * výdaje na pracovní a sociální podmínky * péče o zdraví a práva zaměstnanců (§24/2) * co je zrušeno od r. 2008 * různá plnění zaměstnavatele, vztah zdaňování DPFO u zaměstnance a DPPO u zaměstnavatele včetně cestovních náhrad * řešení otázky výše cestovného a kapes-ného u zaměstnance a u podnikatele FO * změny ve zdaňování prodeje akcií u FO
 • Změny ve zdaňování právnických osob - sazby, zvláštní sazby, srážková daň
 • Společné změny v daňové uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů: * odpisy * úroky * zdravotní a sociální pojistné * vzdělávání * leasing movitých věcí i nemovitostí * opravné položky k pohledávkám * likvidace zásob * připočitatelnost nezaplacených závazků z daň. nákladů po 36 měs. po splatnosti * závazné posuzování (daňové uznatelnosti, technického zhodnocení, odpočtu daňového zatřídění, výzkumu a vývoje) * odčítání daňové ztráty * zrušení odpisů 20% u starých pohledávek * změny v zákoně o rezervách a opravných položkách
 • Přechodné ustanovení k těmto změnám a náběh některých opatření postupně ve třech letech ( 2008, 2009, 2010 ) hlavně u sazeb, úroků, leasingů, prodeje akcií aj.
 • Metody optimalizace na přelomu roku 2007/2008
 • Na co nezapomenout při inventarizaci a uzávěrkových pracích k 31. 12. 2007 z pohledu změn v roce 2008

Informace pro účastníky:

Mapy.cz - Ostravia Trade Místo konání:

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12),
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné na oba dva semináře 1600,- Kč
Vložné za seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

Platbou u ČSOB Ostrava, č.účtu 373518283/0300, var. symbol 140208, konst. symbol 0558 nebo v hotovosti při zahájení semináře.

Při prezenci účastníci předloží doklad o úhradě (kopie bankovního výpisu).
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.

Další semináře:

19.02.2008 Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech
14.02.2008 Novely zákoníku práce a aktuální poznatky z praxe
12.02.2008 Cestovní náhrady v roce 2008
07.02.2008 Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007
31.01.2008 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008
30.01.2008 Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007
22.01.2008 Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008

Komentářů: 0 (zobrazit, přidat) | přečteno: 2647 krát Vytisknout  tisknout   |   Poslat e-mailem  poslat e-mailemIng. Kiková (Neboráková) Iva, mobil: 732 818 332 | Ing. Neboráková Irena, mobil: 603 367 808
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald | e-mail: ekoskol@ekoskol.cz | vytvořeno v phpRS | RSS
Agentura EKOŠKOL © 2009-2019