Chcete si nechat posílat informace o nových
seminářích? Pak se, prosím, registrujte.

Registrovat Přihlásit se
Všechny semináře


Náš partner


Anketa
Zaujala vás nabídka našich seminářů?

Ano (5202 hl.)
 
Ne (3734 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8936


Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
4.12.2008 9:00-14.00
prezence 8.30
Ing. Jaromír Klásek - auditor a daňový poradce OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Obsah semináře:
 • Obecné připomenutí účetních metod, zásad a praxe - ocenění, kurzové rozdíly, dohadné položky, časové rozlišení, inventarizace.
 • Tvorba a rozpuštění rezerv (na opravy) a opravných položek.
 • Prodej versus vyřazení zásob, manka a škody, náhrady škod.
 • Prémie a prémiové přísliby ke mzdám za rok 2008.
 • Zánik závazků a pohledávek, započtení, narovnání, prominutí.
 • Dodanění nezaplacených závazků z pohledu praxe jak v účetnictví, tak v daňové evidenci, kde je praktická aplikace jiná - zúčtování do výnosů, prodloužení splatnosti, započtení, postup při částečných úhradách, nákupu HM apod.
 • Daňová uznatelnost úroků, leasingu apod., změny v odpisování HM i NHM.
 • Benefity pro zaměstnance, jejich daňová uznatelnost a možnost optimalizace.
 • Cestovní náhrady včetně zahraničních cest.
 • Přechod z daň. evidence na účetnictví a zpět, nové náhledy u základu pojistného.
 • Odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, její využití a poznatky z praxe.
 • Vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace, odborný rozvoj zaměstnanců.
 • Metody optimalizace: platby v závěru roku, dohody o provedení práce, využití osob disponujících s nárokem na slevu, využití slev pro důchodce a na osoby se zdravotním postižením, odpisy pohledávek po vytvoření 100% opravné položky, odpisy pohledávek podle režimu platného do 31.12.2003, přerušení či snížení odpisů, účtování a ocenění nedokončené výroby vč. služeb, výplaty dividend a podílů, pořízení nebo prodej investic v daňové evidenci, výhodnost pořízení investic v účetnictví vč.tvorby rezerv, podmínky pro daň.uznatelnost výdajů dle § 24 odst.2 j

Informace pro účastníky:

Mapy.cz - Ostravia Trade Místo konání:

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12, 14),
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné na oba semináře 1600,- Kč
Vložné za seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
 • platbou u ČSOB Ostrava, č.účtu 373518283/0300, var. symbol 41208, konst. symbol 0558
 • nebo v hotovosti při zahájení semináře
Při prezenci účastníci předloží doklad o úhradě (kopie bankovního výpisu).
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.

Další semináře:

15.12.2008 Zdaňování mezd a zaměstnaneckých výhod v roce 2008 a změny pro rok 2009
10.12.2008 DPH - závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009
01.12.2008 Daň z příjmů fyzických osob a příprava na ukončení roku 2008
26.11.2008 Nový zákon o nemocenském pojištění
21.10.2008 Uplatňování DPH v roce 2008, novela DPH od 1. 1. 2009
13.10.2008 Silniční daň po novele a cestovní náhrady

Komentářů: 0 (zobrazit, přidat) | přečteno: 2709 krát Vytisknout  tisknout   |   Poslat e-mailem  poslat e-mailemIng. Kiková (Neboráková) Iva, mobil: 732 818 332 | Ing. Neboráková Irena, mobil: 603 367 808
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald | e-mail: ekoskol@ekoskol.cz | vytvořeno v phpRS | RSS
Agentura EKOŠKOL © 2009-2019