Chcete si nechat posílat informace o nových
seminářích? Pak se, prosím, registrujte.

Registrovat Přihlásit se
Všechny semináře


Náš partner


Anketa
Zaujala vás nabídka našich seminářů?

Ano (5289 hl.)
 
Ne (3793 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 9082


Praktické uplatňování DPH v roce 2009

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
10.2.2009 9.00-14.00
prezence 8.30
Ing. Fitříková - specialista na daň z přidané hodnoty OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

V termínu do 25. 2. 2009 budou plátci daně s měsíčním zdaňovacím obdobím podávat poprvé daňové přiznání k DPH, při jehož sestavení budou povinni respektovat změny provedené v rámci rozsáhlé novely DPH platné od 1. 1. 2009. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s praktickou aplikací těchto změn.


Obsah semináře:
 • Aktuální informace - změny v oblasti DPH v závěru roku 2008, aktuální stav legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR, info o dalších připrav. změnách.
 • Změny v rámci novely zákona o DPH - rekapitulace změn provedených od 1. 1. 2009 z hlediska jejich důležitosti a dopadu na případné změny postupu při uplatňování DPH, změny vnitřních předpisů a software.
 • Registrace k DPH - vymezení pojmu obrat, příklady testování obratu pro účely registrace k DPH v přechodném období, registrace u sdružení, registrace spojená s pořízením zboží nebo služeb.
 • Uplatňování DPH u obcí - základní informace
 • Nepeněžité vklady - vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě plátci a neplátci, datum UZDP, odpovědnost za splnění daňové povinnosti
 • Finanční leasing v r. 2009 - typy leasingových smluv a jejich vazba na DPH, typy daň. dokladů, leasing osobních automobilů, leas. sml. uzavřené do 31.12.2008
 • Přeúčtování zboží a služeb v roce 2009 - aplikace § 36 odst. 11.
 • Základ daně a výpočet daně - nové vymezení základu daně od 1. 1. 2009, oprava základu daně, zaokrouhlení daně údaje uváděné na daňových dokladech
 • Sazby daně v roce 2009 - přílohy č. 1 a 2, oprava výše daně, opravný daňový doklad, postup při provedení opravy na straně poskytovatele a příjemce opravného daňového dokladu, závazné posouzení správnosti uplatněné sazby daně
 • Poskytované služby s místem plnění mimo tuzemsko - změny v r. 2009
 • Přijaté služby s místem plnění v tuzemsku - postup při vyhodnocení místa plnění, vznik povinnosti přiznat daň, doplňování údajů na daňových dokladech, nárok na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně - aktuální problémy, změny při uplatňování odpočtu daně, přijaté daňové doklady vztahující se k roku 2008
 • Zálohové platby - změny v roce 2009, přijaté a zaplacené zálohy, daňové doklady, problematika zálohových plateb týkajících se zdanitelných plnění i dodávek realizovaných v rámci EU a při dovozu a vývozu zboží
 • Uvádění údajů v daňovém přiznání - nový tiskopis MF ČR vzor č. 15, uvádění jednotlivých typů plnění v daňovém přiznání k DPH, dodatečné daňové přiznání
 • Změny v oblasti uplatňování DPH u plnění v rámci EU - dodání a pořízení zboží v rámci EU, přemístění obchod. majetku z EU, doplňování chybějících náležitostí na dokladech z EU, poskytování služeb ve vztahu k EU a třetím zemím
 • Dovoz a vývoz zboží - upozornění na změny platné od 1.1.2009

Informace pro účastníky:

Mapy.cz - Ostravia Trade Místo konání:

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12),
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

Platbou u ČSOB Ostrava, č.účtu 373518283/0300, var. symbol 210109, konst. symbol 0558 nebo v hotovosti při zahájení semináře.

Při prezenci účastníci předloží doklad o úhradě (kopie bankovního výpisu).
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.

Další semináře:

27.02.2009 Nemocenské pojištění v roce 2009
11.02.2009 Novela daně z příjmů právnických osob a zákona o rezervách pro rok 2008 a 2009
29.01.2009 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2008 a změny pro rok 2009
27.01.2009 Novela daně z příjmů fyzických osob pro rok 2009 a daňové přiznání FO za rok 2008
23.01.2009 Daňové novely a metody daňové optimalizace na přelomu let 2008 a 2009
21.01.2009 Sociální, nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2009

Komentářů: 0 (zobrazit, přidat) | přečteno: 3022 krát Vytisknout  tisknout   |   Poslat e-mailem  poslat e-mailemIng. Kiková (Neboráková) Iva, mobil: 732 818 332 | Ing. Neboráková Irena, mobil: 603 367 808
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald | e-mail: ekoskol@ekoskol.cz | vytvořeno v phpRS | RSS
Agentura EKOŠKOL © 2009-2019