Chcete si nechat posílat informace o nových
seminářích? Pak se, prosím, registrujte.

Registrovat Přihlásit se
Všechny semináře


Náš partner


Anketa
Zaujala vás nabídka našich seminářů?

Ano (5219 hl.)
 
Ne (3749 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8968


DPH - závěr roku 2012 a změny DPH od 1.1.2013

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
27.11.2012
(úterý)
9.00-14.00
prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar, daňový poradce, specialista na DPH Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané a problematické oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2012. Účastníci semináře budou seznámeni s nejdůležitějšími změnami připravovanými pro rok 2013. Výklad bude zaměřen i na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012. Dostatečný časový prostor bude věnován dotazům účastníků semináře.


Obsah semináře

- Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ. Změny v oblasti sazeb daně v roce 2013 - sazby daně platné od 1. 1. 2013.

- Zálohové platby - vznik povinnosti přiznat daň, vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2012, praktické příklady výpočtu DPH v souvislosti s vyúčtováním záloh v roce 2013.

- Daňové doklady - změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů v roce 2013, forma a typy daňových dokladů.

- Místo plnění při poskytnutí služby - změny pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb v roce 2013, místo plnění při pronájmu dopravního prostředku.

- Registrace k DPH - změny ve vymezení plátců daně a osob identifikovaných k dani, změny v oblasti registrace k DPH, změny týkající se zrušení registrace z moci úřední v roce 2013, sankční postihy při nesplnění registrační povinnosti.

- Převod nemovitosti - změny lhůt pro uplatnění osvobození od daně při převodu nemovitostí, možnost volby uplatnit daň na výstupu při převodu nemovitosti po uplynutí zákonem stanovené lhůty, souvislosti s úpravou odpočtu daně.

- Poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb - změny podmínek pro uplatnění osvobození od daně v roce 2013, porovnání připravovaných změn s platným právním stavem, upozornění na důsledky případných chyb.

- Další připravované změny v oblasti DPH - výše obratu pro účely registrace a rušení registrace k DPH, základ daně a výše daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň ze zálohy, zpřístupnění údajů z registru plátců a jejich využití v praxi, povinná elektronická forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání.

- Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska - upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení.

- Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací - vysvětlení principu přenesení daňové povinnosti na praktických příkladech s promítnutím do daňového přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich opravy, stavební práce realizované pro vymezené subjekty bez uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, postup při řešení sporných případů ve vazbě na zatřídění podle klasifikace CZ-CPA, stavební práce realizované osobou, která nemá sídlo ani místo podnikání v ČR, stavební práce realizované českým plátcem s místem plnění mimo tuzemsko.

- Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - pravidla pro uplatnění osvobození od daně u zdravotních služeb a dodání zboží, upozornění na možné chyby.

- Postup při uplatnění nároku na odpočet daně - upozornění na časté chyby při uplatnění nároku na odpočet daně, nárok na odpočet daně v částečné výši, vliv uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet na odpočet daně na výši nároku na odpočet daně - praktické příklady.

- Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012 - vypořádání nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, inventarizační rozdíly, postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2012, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2013.

- Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím - vybrané obchodní případy týkající se dodání a pořízení zboží a poskytování služeb v EU, dovoz a vývoz zboží včetně jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.

- Diskuse a odpovědi na dotazy

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.


Informace pro účastníky

Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč


Úhradu účastnického poplatku proveďte:
  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
    variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti při zahájení semináře
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.
V ceně seminářů je malé občerstvení.
V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808

Další semináře:

17.12.2012 Cestovní náhrady v roce 2012 a 2013
13.12.2012 Roční účetní závěrka za rok 2012 a aktuální informace o změnách od 1.1.2013
zrušeno Vymáhání a řešení pohledávek aktuálně - SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN
10.12.2012 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2013
23.11.2012 Daň z příjmů fyzických osob 2012
19.11.2012 Daň z příjmů právnických osob od A do Z - komplexní vyplňování přiznání DPPO a změny v roce 2013
zrušeno DPH ve vazbě na účetnictví a připravované změny pro rok 2013 - JE ZRUŠEN
30.11.2012 Mzdové novinky 2012 (2013)
07.11.2012 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (se zaměřením na změny v roce 2012)

Komentářů: 0 (zobrazit, přidat) | přečteno: 4110 krát Vytisknout  tisknout   |   Poslat e-mailem  poslat e-mailemIng. Kiková (Neboráková) Iva, mobil: 732 818 332 | Ing. Neboráková Irena, mobil: 603 367 808
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald | e-mail: ekoskol@ekoskol.cz | vytvořeno v phpRS | RSS
Agentura EKOŠKOL © 2009-2019