Chcete si nechat posílat informace o nových
seminářích? Pak se, prosím, registrujte.

Registrovat Přihlásit se
Všechny semináře


Náš partner


Anketa
Zaujala vás nabídka našich seminářů?

Ano (5220 hl.)
 
Ne (3749 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8969


Uplatňování DPH v roce 2017 a změny pro rok 2018

DATUM ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTO KONÁNÍ
01.12.2017
(pátek)
9.00-14.00
prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar - daňový poradce, specialistka na DPH Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Komu je seminář určen: účetním a ekonomům a všem, kteří se zajímají o DPH.

Seminář je zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu se zaměřením na změny účinné od 1.7.2017. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH navrhované pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.


Obsah semináře
 • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 - schválené a případně navrhované změny.
 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) - praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Vznik povinnosti přiznat daň - úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.
 • Nárok na odpočet daně - pravidla pro uplatňování nároku ve vazbě na judikaturu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění - zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, použití právní fikce, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Kontrolní hlášení (KH) - specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, nález Ústavního soudu ke KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH - praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - časový posun v roce 2017 - možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce - vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí - přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, zasílání zboží do jiného členského státu, specifické situace spojené s vývozem zboží, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady.
 • Závěr roku ve vazbě na DPH - specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017, vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – manažerská vozidla, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky

Mapy.cz - Dům kultury města Ostravy Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby (č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad

Cena a platební podmínky:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100,
  variabilní symbol 221117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti při zahájení semináře
Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808

Další semináře:

13.12.2017 Změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
11.12.2017 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2018
06.12.2017 Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2017 a 2018
29.11.2017 Roční účetní závěrka za rok 2017 pro podnikatelské subjekty a změny pro rok 2018
22.11.2017 Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2017 a změny pro rok 2018

Komentářů: 0 (zobrazit, přidat) | přečteno: 1061 krát Vytisknout  tisknout   |   Poslat e-mailem  poslat e-mailemIng. Kiková (Neboráková) Iva, mobil: 732 818 332 | Ing. Neboráková Irena, mobil: 603 367 808
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald | e-mail: ekoskol@ekoskol.cz | vytvořeno v phpRS | RSS
Agentura EKOŠKOL © 2009-2019