Semináře

Agentura Ekoškol organizuje účetní a daňové semináře.
 

Na podzim 2020 připravujeme tyto semináře:
 

01) 30.11. DPH v roce 2020 a změny pro rok 2021
Ing. Fitříková Dagmar
02) 7.12. Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2020 a 2021
Ing. Kruntorádová Lenka
03) 9.12. Účetní závěrka pro podnikatele za r. 2020, daňová optimalizace a změny pro rok 2021
Ing. Beránková Dagmar

Bližší informace k jednotlivým seminářům budou uvedeny
na našich stránkách v měsíci říjnu.
 

✱ ✱ ✱
 

Dále v lednu a únoru 2021 připravujeme následující semináře:
 

01) 15.1. Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2021
Ing. Ztratil Michal
02) 20.1. Roční zúčtování mezd za rok 2020 a změny pro rok 2021
Ing. Lošťák Milan
03) 26.1. DPH v roce 2021 a další aktuální problematika
Ing. Fitříková Dagmar
04) 1.2. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2020 a změny pro rok 2021
RNDr. Beránek Petr
05)
06) 3.2. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2020 a 2021
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D.
07) 11.2. Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2020 a změny pro rok 2021
RNDr. Beránek Petr

 

Přejeme Vám krásné babí léto a příjemný podzim.