Cestovní náhrady v roce 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.1.2015 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Janoušek Karel – specialista na cestovní náhrady a daň silniční
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, personalisty, účetní, mzdové účetní v podnikatelské i neziskové sféře, pro fyzické osoby-podnikatele (OSVČ), daňové poradce, pracovníky kontrolních orgánů firem i zřizovatelů a ostatní zájemce.

Cílem semináře je vysvětlit zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při pracovních cestách a podnikatelů při uplatnění náhrad při obdobných cestách a seznámit se změnami v této oblasti pro rok 2015 vč. případných změn v dani silniční.
 

Obsah semináře:

 • cesty, při kterých zaměstnanci cestovní náhrady přísluší a obdobné cesty fyzických osob-podnikatelů
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • cestovní výdaje jiných osob
 • místo pravidelného pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady
 • používání tiskopisů Cestovní příkaz, příp. programů pro PC
 • prokazování a výpočet jednotlivých druhů cestovních náhrad
 • vliv poskytnutí jídla na stravné a zahraniční stravné
 • možnosti poskytování kapesného
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance
 • zálohy na cestovní náhrady a jejich vyúčtování
 • používání kurzů při vyúčtování a ve valutové pokladně
 • vypořádání náhrad se zaměstnancem, vracení zbylých cizích měn
 • daň silniční při používání soukromých vozidel na pracovních cestách
 • daňové, účetní a další souvislosti
 • diskuze, při které budou účastníkům objasněny dotazy a konkrétní problémy z praxe

Účastníci obdrží písemné materiály
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: