Daň z příjmů fyzických osob 2012

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
23.11.2012 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D., VŠB-TU Ostrava, daňový poradce, specialista na daň z příjmů fyzických osob
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Seminář je zaměřen na optimalizaci daně z příjmů fyzických osob při zpracování daňového přiznání za rok 2012 s upozorněním na problémové oblasti a na připravované změny pro rok 2013.
 

Obsah semináře:

Aktuální informace – změny v roce 2012, stanoviska, judikáty

Příprava pro daňové přiznání fyzických osob za rok 2012:

  • majetek v podnikání a nakládání s ním (obchodní majetek, soukromý majetek)
  • pohledávky v daňové evidenci
  • změny ve způsobu uplatnění výdajů, přechod mezi daňovou evidencí a účetnictvím
  • úpravy základu daně
  • ostatní zdanitelné příjmy a možnost uplatnění výdajů
  • nezdanitelné částky a slevy na dani
  • příjmy ze zahraničí

Připravované změny

Diskuse a odpovědi na dotazy

Další program semináře bude upraven dle vývoje legislativního procesu v této oblasti.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: