Daň z příjmů fyzických osob 2016 a 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
9.12.2016 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D. – daňová poradkyně, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Cílem semináře je seznámit posluchače s vývojem daňové legislativy v roce 2016 a se změnami pro rok 2017 a dále s tím, jak správně uzavřít rok 2016 a zpracovat daňové přiznání.
 

Obsah semináře:

  • Aktuální stav
  • Osvobozené příjmy
  • Jednotlivé dílčí základy daně – jejich specifika, správné stanovení, jejich optimalizace
  • Daňové odpočty a slevy
  • Příklady z praxe
  • Změny od roku 2017
  • Elektronická evidence tržeb
  • Diskuze

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: