Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání za rok 2013 a změny pro rok 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.1.2014 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, daňový poradce, specialista na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

  • Aktuální informace z legislativy
  • Změny od 1.1.2014 – zákonná opatření v souvislosti s rekodifikací občanského práva a jeho dopad na daň z příjmů fyzických osob
  • Sestavení daňového přiznání za rok 2013 – aktuální problémy, judikáty, koordinační výbory, příklady na stanovení daňové povinnosti FO za rok 2013 včetně její optimalizace
  • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: