Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání za rok 2015 v příkladech a změny pro rok 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.1.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, daňový poradce, specialista na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců.
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je připravit posluchače na správné uzavření daňové evidence či účetnictví za rok 2015 a správné sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Sestavování daňového přiznání bude uvedeno na názorných příkladech včetně optimalizace daně. Posluchači budou v průběhu výkladu upozorněni na problémové oblasti a dále budou informováni o připravovaných změnách pro rok 2016.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální stav a připravované změny pro rok 2016.
 • ­

 • Oznámení osvobozených příjmů.
 • ­

 • Informace k daňovému přiznání za rok 2015 (jednotlivé dílčí základy daně, daňově uznatelné výdaje, úpravy základu daně, odpočty a slevy, daňová optimalizace). a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady.
 • ­

 • Sestavení daňového přiznání v příkladech (paušální výdaje, daňová evidence – problémové oblasti, změna ve způsobu uplatnění výdajů, osvobozené příjmy, pohledávky, škody, nakládání s majetkem…)
 • ­

 • Diskuze.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: