Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání za rok 2016 v příkladech a změny pro rok 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.2.2017 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D. – daňový poradce, specialista na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je připravit posluchače na správné uzavření daňové evidence či účetnictví za rok 2016 a správné sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Sestavování daňového přiznání bude uvedeno na názorných příkladech včetně optimalizace daně. Posluchači budou v průběhu výkladu upozorněni na problémové oblasti a informováni o připravovaných změnách pro rok 2017.
 

Obsah semináře:

  • Aktuálně k daňovému přiznání za rok 2016 (jednotlivé dílčí základy daně, daňově uznatelné výdaje, úpravy základu daně, odpočty a slevy, daňová optimalizace).
  • Sestavení daňového přiznání v příkladech (paušální výdaje, daňová evidence – problémové oblasti, změna ve způsobu uplatnění výdajů, osvobozené příjmy, pohledávky, škody, nakládání s majetkem…).
  • Osvobozené příjmy a povinnost jejich oznámení
  • Daňová úprava povinnosti prokázat původ majetku
  • Změny v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017
  • Diskuze

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 90117, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2017: