Daň z příjmů fyzických osob – příprava na ukončení roku 2010

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
23.11.2010 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednáška bude zaměřena především na ukončení roku 2010 a přípravu na sestavení přiznání daně z příjmu fyzických osob. Posluchači budou upozorněni na problémové oblasti tak, aby mohli před závěrem roku zvážit své postupy a výsledky z hlediska daňového základu.
 

Obsah semináře:

 • povinnost podání daňového přiznání, placení daně
 • příjmy (peněžité, nepeněžité, směnou, dary)
 • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • příjmy osvobozené, příjmy podléhající zvláštní sazbě daně
 • §6 – daň ze závislé činnosti (a zaměstnanecké benefity)
 • §7 – příjmy a výdaje evidované v daňové evidenci
 • – vedení daňové evidence a účetnictví (přechody)
  – výdaje procentem z příjmu
  – účetní závěrka podnikatele – fyzické osoby

 • §9, §10 – příjmy z pronájmu a příjmy ostatní
 • slevy na dani z příjmu fyzických osob, nezdanitelná část základu daně (odpočty)
 • dlouhodobý hmotný majetek a odpisy
 • tiskopis přiznání
 • nařízení vlády o výši úroků z prodlení, ukončení platnosti pokynu D-336, novela energetického zákona (fotovoltaické elektrárny) atd.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 201010, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2010: