Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 a 2021

Daňové přiznání za r. 2020 a vybraná problematika
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
3.2.2021 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D. – daňový poradce, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Cílem webináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2020, a pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah webináře:

Úvodní informace

  • vývoj legislativy v roce 2020,
  • sdělení GFŘ a závěry z Koordinačních výborů,
  • vybraná judikatura.

Daňové přiznání za rok 2020 – problémové oblasti

  • osvobozené příjmy,
  • ocenění nepeněžních příjmů,
  • paušální výdaje,
  • změny ve způsobu uplatnění výdajů,
  • majetek sloužící k dosahování příjmů,
  • pohledávky v daňové evidenci.

Změny daně z příjmů fyzických osob pro rok 2021 (dle vývoje legislativy, paušální daň)

Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: