Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 a 2021

Daňové přiznání za r. 2020 a vybraná problematika
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
3.2.2021 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D. – daňový poradce, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem školení je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2020, a pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah školení:

Úvodní informace

 • vývoj legislativy v roce 2020,
 • sdělení GFŘ a závěry z Koordinačních výborů,
 • vybraná judikatura.

Daňové přiznání za rok 2020 – problémové oblasti

 • osvobozené příjmy,
 • ocenění nepeněžních příjmů,
 • paušální výdaje,
 • změny ve způsobu uplatnění výdajů,
 • majetek sloužící k dosahování příjmů,
 • pohledávky v daňové evidenci.

Změny daně z příjmů fyzických osob pro rok 2021 (dle vývoje legislativy, paušální daň)

Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 11, 12, 18)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky:
Cena za PREZENČNÍ SEMINÁŘ 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558
 • v hotovosti při zahájení semináře (pouze v případě prez. semináře)

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Vyplnit závaznou přihlášku
 

Další školení v roce 2021: