Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 a 2022

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.2.2022 (pátek)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D. – daňová poradkyně, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 20.2.2022.

Cílem webináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2021, pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah webináře:

 • osvobozené příjmy z převodu majetku,
 • osvobozené bezúplatné příjmy,
 • paušální daň v roce 2021, v roce 2022,
 • progresivní sazba daně a její dopady na základ daně a samostatný základ daně,
 • příjmy zahrnované do samostatného základu daně,
 • daňová evidence – příjmy a výdaje – výjimky z pravidla, že do základu daně vstupují úhrady,
 • příjmy z nájmu x příjmy z podnikání, či příjmy ostatní, cena obvyklá nájmu u spřízněných osob,
 • ostatní příjmy – příjmy z převodu majetku a uplatnění výdajů,
 • příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a jejich uvedení v daňovém přiznání,
 • odpočty od základu daně, slevy na dani,
 • sdělení GFŘ, závěry z Koordinačních výborů, judikatura,
 • diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2022: