Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 a 2023

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.2.2023 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D. – daňová poradkyně, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl k dispozici do 12.2.

Cílem webináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2022, pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah webináře:

 • Prodej nemovitostí, splnění podmínek pro osvobození příjmů.
 • Prodej movitých věcí x samostatná činnost.
 • Příjmy ze samostatné činnosti – podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku aj.
 • Rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu.
 • Operace s pohledávkami.
 • Zdanění příjmů z nájmu, uplatnění výdajů.
 • Příjmy z příležitostných činností.
 • Přepočet zahraniční měny.
 • Odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani.
 • Daňové přiznání – lhůty pro podání, způsob podání, kdo nemusí podávat, daňové přiznání poplatníka v paušálním režimu při nesplnění podmínek pro paušální daň, příjmy ze zahraničí v samostatném základu daně, příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí.
 • Aktuální legislativa, rozsudky, koordinační výbory, informace MF.
 • Dotazy.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
  variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Webináře v roce 2023: