Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2013 a změny pro rok 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
12.2.2014 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cíl: Orientace v navržených změnách daně z příjmu právnických osob pro rok 2014. Cílem semináře je podat informace o DPPO včetně sestavení daňové přiznání formou komplexního případu v návaznosti na účetní závěrku právnických osob. Zákonná optimalizace této daně. Seminář obsahuje informace o zdanění příjmu ze zahraničí – metody zamezení dvojího zdanění a techniku podávání přiznání. Výklad a podrobné vysvětlení vychází z problémů každodenní praxe.
 

Obsah semináře:

 • legislativní rámec
 • inventarizace – odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvažnému dni
 • účetní a daňové odpisy HIM – kursové přepočty k rozvažnému dni
 • opravné položky a rezervy -­ ocenění cenných papírů a podílů
 • dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci
 • časové rozlišení nákladů a výnosů – ­odložená daň
 • nejčastější nedaňové náklady, cena obvyklá – dodanění závazků
 • uplatnění odčitatelných položek od základu dané -­ slevy na dani
 • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň – uplatňování ztrát z minulých let
 • platný tiskopis DP­ přílohy k DP ­zahrnutí zahraničních příjmů PO do DP
 • zálohy na daň – ­způsoby podaní DP – změny v DPPO v roce 2013, 2014
 • komplexní příklad

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: