Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2019 a změny v roce 2020

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.2.2020 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář probírající základní oblasti daně z příjmů právnických osob, zaměřený na aktuální změny a obecně problémové oblasti. Vychází hlavně z praktických poznatků s problémy daňových poplatníků a výsledků kontrol finančními orgány a naznačuje cesty k předcházení těchto problémů.

Součástí semináře je prostor pro řešení konkrétních problémů posluchačů.

Seminář je určen účetním a všem těm, kteří sestavují daňové přiznání s.r.o., a.s. a ostatních obchodních společností.
 

Obsah semináře:

 • potřebné podklady z účetnictví,
 • ošetření případných nedaňových výnosů,
 • vyloučení nedaňových nákladů,
 • zohlednění daňových odpisů,
 • zohlednění daňových opravných položek a rezerv,
 • využití ztrát z minulých let,
 • odčitatelné a přičitatelné položky,
 • vyplnění daňového přiznání,
 • změny oproti roku 2019,
 • přehled změn pro rok 2020,
 • dotazy, diskuze.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: