Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2020 a změny pro rok 2021

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.2.2021 (čtvrtek)
9.00-14.00, prez. od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce, certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami zákona o daních z příjmů právnických osob v roce 2020 a 2021 a připravit je na správné sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020. Výklad bude zaměřen na oblasti, které v praxi činí největší problémy a bude podložen celou řadou příkladů z praxe.

Školení je určeno účetním a všem těm, kteří sestavují daňové přiznání s.r.o., a.s. a ostatních obchodních společností.
 

Obsah školení:

 • potřebné podklady z účetnictví,
 • ošetření případných nedaňových výnosů,
 • přehled zdanění a zaúčtování covidových benefitů,
 • vyloučení nedaňových výdajů,
 • zohlednění daňových odpisů,
 • zohlednění daňových opravných položek a rezerv,
 • využití ztrát z minulých let,
 • možnost uplatnění ztráty 2020 v dodatečném přiznání za 2019,
 • odčitatelné a přičitatelné položky,
 • vyplnění daňového přiznání,
 • přehled změn pro rok 2021.

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 11, 12, 18)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky:
Cena za PREZENČNÍ SEMINÁŘ 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558
 • v hotovosti při zahájení semináře (pouze v případě prez. semináře)

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Vyplnit závaznou přihlášku
 

Další školení v roce 2021: