Daň z příjmů právnických osob ve znění roku 2014 a novela pro rok 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.2.2015 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Martin Gorčík – metodik daně z příjmů právnických osob, FŘ Ostrava

Ing. Christian Žmolík – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz). Je to zkušený lektor a oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi z praxe.
 

Obsah semináře:

 • novely předpisů pro rok 2014 a 2015
 • připomenutí nejdůležitějších změn zákona o daních z příjmů vyvolaných přijetím nového občanského zákoníku
 • významné změny zákona pro rok 2015
 • příjmy osvobozené od základu daně
 • zdanění bezúplatných příjmů
 • daňové řešení svěřenských fondů
 • úprava výsledku hospodaření na základ daně – základní principy a změny pro rok 2015
 • změny v případě cen obvyklých mezi spojenými osobami
 • daňově účinné a neúčinné náklady – mj. odpis pohledávek, právo stavby
 • nájemní vztahy – operativní nájem a finanční leasing
 • odčitatelné položky od základu daně – odečet na podporu odborného vzdělávání, uplatnění ztráty po daňové kontrole
 • změny u daně vybírané srážkou – zdanění přeshraničního nájemného
 • změny v zákoně o rezervách – zákonné opravné položky k pohledávkám a rezerva na opravu hmotného majetku
 • praktické příklady z výše uvedených oblastí hmotného majetku, finančního leasingu, pohledávek, tvorby zákonných opravných položek
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: