Daňové a účetní změny v roce 2014 a 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.2.2015 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz). Je to zkušený lektor a oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi z praxe.
 

Obsah semináře:

 • slevy na 2. a další dítě
 • zdanění autorských honorářů do 10 tis. Kč
 • paušální výdaje
 • přiznání při solidární dani
 • zdanění důchodců
 • účtování a zdanění práva stavby
 • zdanění přijatých darů a důsledky osvobození darů
 • osvobození bezplatných výpůjček
 • rozdělení příjmů na spolupracující osoby a rodinný závod
 • opravné položky k pohledávkám
 • dodanění nezaplacených závazků
 • zdanění nerezidentů
 • další změny v daních z příjmů
 • odčitatelné položky při dodatečném přiznání a při doměření daně kontrolou
 • elektronické podávání přiznání
 • zvýšení sankcí v daňovém řízení
 • další změny v daňovém řádu
 • sazby DPH
 • limit pro plátcovství DPH
 • další změny v DPH a dalších daních
 • případné změny v účetnictví dle platné legislativy
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: