Daňové a účetní změny v roce 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.1.2016 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz). Je to zkušený lektor a oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi z praxe.
 

Obsah semináře:

ÚČETNICTVÍ

 • kategorizace účetních jednotek a povinnosti jednotlivých kategorií při sestavování a zveřejňování závěrky
 • jednoduché účetnictví od r 2016, jednotky, které jej mohou vést, přechod z podvojného účetnictví na jednoduché a naopak
 • další změny ve Vyhlášce č 500/2002 pro podnikatele

­DAŇ Z PŘÍJMU

 • rezervy na nakládání s elektroodpadem
 • odepisování zřizovacích výdajů
 • zdanění malých elektráren u FO bez licence
 • zdanění (zrušení osvobození) příjmů z rozdělení zisku u některých zahraničních společností a u nespolečníků
 • zvýšení slev na 2. a další dítě

DPH

 • kontrolní hlášení
 • nájem a prodej nemovitostí

­DAŇOVÝ ŘÁD

 • pokuta za pozdní podání daně z nemovitosti

­DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

 • změna poplatníka na nabyvatele
 • zrušení platby za samostatné sítě
 • zdanění prodloužení práva stavby
 • zdanění převodu na společníka v rámci transformace společnosti
 • úprava základu daně při směně

­ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

 • povinnost zaměstnanců v dozorčí radě větší a.s.
 • změny svěřenských fondů a odborových organizací
 • plná moc pro notářské úkony
 • vztah druhého z manželů ke společnosti
 • snížení jistoty u pronájmu
 • povinné názvy spolků a SVJ

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

 • rozšíření působnosti při kontrolách (sjednocení kontrol)

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: