Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
31.1.2008 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, specialista na daň z příjmů fyzických osob
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

Seminář je zaměřen na optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, na aktuální problémy při zpracování daňového přiznání za rok 2007 a na první zkušenosti s aplikací novely zákona o daních z příjmů fyzických osob pro rok 2008.
 

Obsah semináře:

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007

 • jednotlivé druhy příjmů a jejich správné začlenění do základu daně
 • příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené
 • příjmy zdaňované srážkovou daní nebo zahrnované do samostatného základu daně
 • daňové výdaje v závislosti na způsobu jejich uplatnění
 • promítnutí příjmů ze zahraničí do základu daně
 • odpočty od základu daně, slevy na dani
 • možnosti využití editační povinnosti diskuse

K jednotlivým bodům semináře bude hovořeno z pohledu roku 2007 a 2008.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Uplatňování DPH v roce 2008 v příkladech [19.2.2008]
 • Novela daně z příjmů PO pro rok 2008, daňové přiznání právnických osob za rok 2007 [7.2.2008]
 • Daňové přiznání fyzických osob za rok 2007 a novela daně z příjmů FO pro rok 2008 [31.1.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 310108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: