Daňové přiznání právnických osob za r. 2019 a účetní závěrka pro podnikatele

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.12.2019 (středa)
9.00-15.00
prezence od 8.30
Ing. Procházková Dagmar – auditorka ve společnosti ABC.AUDIT, s.r.o., lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů

Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají účetnictví pro podnikatelské právnické subjekty a sestavují daňové přiznání za rok 2019. V rámci jednoho dne budete seznámeni s problematikou účetní závěrky, uzávěrkových operací a úprav výsledku hospodaření ve vazbě na přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 

Obsah semináře:

 • přehled novel – daň z příjmů,
 • účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky,
 • zdaňovací období,
 • úprava výsledku hospodaření na základ daně,
 • výpočet daně,
 • lhůty pro podání daňového přiznání,
 • obsah řádků daňového přiznání,
 • povinné a nepovinné části účetní závěrky,
 • povinnost zveřejnění účetní závěrky,
 • povinnost sestavení výroční zprávy,
 • diskuze.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 291119, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2019: