Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (se zaměřením na změny v roce 2012)

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.12.2012 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Petr Beránek, daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentura daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz). Je to zkušený lektor a oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi z praxe.
 

Obsah semináře:

Obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů

 • souvislost se zdaňovanými příjmy

­Časové zařazení výdajů a nákladů do správného období

 • princip časové souvislosti
 • princip zaplacení

­Výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky, …

Sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení

 • opravy, údržby a rekonstrukce
 • reprezentace, dary a reklama
 • tvorba rezerv a opravných položek
 • nevyplacené úroky a úroky společníků
 • leasing a nestandardní případy
 • odpisy pohledávek

­Hlavní změny

 • odměny statutárním orgánům
 • daňová uznatelnost kursových rozdílů z nezaplacených pohledávek a závazků
 • odpisy pojištěných pohledávek
 • změna účtování oprav chyb minulých období a daňové důsledky
 • změna dodanění při porušení podmínek leasingu popř. dalších podmínek z již uplatněných zvýhodnění (odstupné za uvolnění bytu apod.)
 • uznatelnost nepatřičných cestovních náhrad ve sporných případech
 • daňová uznatelnost poskytnutých jídel na pracovní cestě
 • švarc systém a zdanění takovéto práce
 • aktuální stav legislativních změn pro rok 2013

­Diskuze, odpovědi na otázky
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: