Daňové změny pro rok 2011 a daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2010

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.1.2011 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Jaromír Klásek – auditor a zkušený praktik
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

 • Změny zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2011 – fyzické osoby (47 změn)
 • Změny zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2011 – právnické osoby (45 změn)
 • Další změny v § 38a až § 38s zákona o daních z příjmů v návaznosti na nový daňový řád platný od 1. 1. 2011. Upozornění na některé důležité změny, využití v praxi, při platbách, odvoláních apod.
 • Přechodná ustanovení zákona – praktická aplikace, co lze uplatnit a využít ještě v roce 2010.
 • Změny v zákoně o rezervách, dopady na tvorbu rezerv, tvorbu opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek.
 • Změny vyvolané speciálními zákony k solární a jiné zelené energii – nová srážková daň, změny v účetnictví, změny v odpisování, změny v leasingu, změny v dani z nemovitostí, ukončení osvobození těchto příjmů od daně z příjmů.
 • Změny a dopady na stavební spoření a zdanění úroků.
 • Daňové dopady změn na penzijní připojištění, životní pojištění a nové instituty penzijního pojištění.
 • Novela zákona o DPH – hlavní praktické dopady po 1.1.2011 (základní systémové změny s dopady na praktickou činnost fakturantek a účetních).
 • Elektronická fakturace.
 • Změny v účetních předpisech. Nová vyhláška MF o inventarizaci.
 • Komponentní odpisování – hledisko účetní i daňové.
 • Daňová optimalizace účetního hospodářského výsledku a daňového základu v účetní závěrce za rok 2010 zejména z pohledu – odpisů, časového rozlišení, leasingu, úroků a finančních nákladů, výdajů na vzdělání a odborný rozvoj, stipendií, paušálu 5 000,- Kč na dopravu, vyúčtování prémií a odměn, rezerv na opravy, odpočtu na výzkum a vývoj, odpočtu daňových ztrát, přerušení či neuplatňování odpisů, likvidace a prodeje zásob, škod a náhrad škod.
 • Diskuze a dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 170111, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: