DPH v roce 2012 ve vazbě na daň z příjmů

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.4.2012 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková, daňový poradce, specialista na DPH

Ing Zuzana Rylová Ph.D., daňový poradce, specialista na daň z příjmů

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného v roce 2012. V rámci výkladu budou účastníci upozorněni i na změny v oblasti daně z příjmů a DPH, které platí v roce 2012, na vybraná sdělení Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství, vybrané závěry z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR.
 

Obsah semináře:

 • Změny v oblasti DPH – rekapitulace nejdůležitějších změn platných od 1. 4. 2011 a od 1. 1. 2012 v oblasti DPH, vybraná sdělení MF ČR a GFŘ, vybrané zápisy z jednání Koordinačního výboru s KDP týkající se DPH.
 • Změny v oblasti daně z příjmů pro rok 2012 a vybrané zápisy z jednání Koordinačního výboru s KDP týkající se daně z příjmů.
 • Pravidla a postup při uplatnění nároku na odpočet DPH v r. 2012 ve vazbě na daň z příjmů, DPH jako daňově uznatelný nebo neuznatelný výdaj.
 • ­“Manažerská vozidla“ z pohledu DPH a daně z příjmů – postup z pohledu daně z příjmů, postup při uplatnění odpočtu DPH, vedení knihy jízd a další související povinnosti z pohledu obou daní.
 • ­Zaměstnanecké benefity – z pohledu daně z příjmů a DPH.
 • Oprava základu daně a výše daně – pravidla pro provedení opravy základu daně, výše daně platná v roce 2012, uvádění údajů v DAP k DPH, opravné daňové doklady.
 • ­Finanční bonusy a skonta z pohledu DPH a daně z příjmů – postup při uplatnění DPH platný v roce 2012 při poskytování přímých i nepřímých množstevních rabatů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, postup z pohledu daně z příjmů.
 • Insolvenční řízení – daň z příjmů a insolvenční řízení, oprava základu daně a výše DPH z pohledu daně z přidané hodnoty, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh, opravný daňový doklad.
 • ­Přenos daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací v roce 2012 – vysvětlení principů z pohledu DPH, upozornění na možné chyby, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh, postup z pohledu daně z příjmů.
 • ­Manka a škody z pohledu daně z příjmů ve vazbě na DPH – řešení různých situací, do kterých se může poplatník daně z příjmů a současně plátce DPH v rámci inventarizace v praxi dostat.
 • ­Opravy a technické zhodnocení majetku – opravy a technické zhodnocení majetku z pohledu daně z příjmů a DPH.
 • Diskuze.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 110112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: