DPH v roce 2018 – aktuální problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.1.2018 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH s upozorněním na časté chyby a možnosti jejich řešení. Posluchačům bude také poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2018.
 • Vymezení základních pojmů – vybrané definice (motorové vozidlo, obchodní majetek, majetek pořizovaný na základě leasingových smluv, vyřazení majetku z obchodního majetku plátce).
 • Uplatňování DPH u plátců podnikajících v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – registrace a rušení registrace, sledování obratu, postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, přechodná ustanovení.
 • Místo plnění – místo plnění při dodání a poskytnutí služby, výjimky ze základního pravidla – příklady.
 • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, dárkové poukazy, „elektronická peněženka“, zrušení režimu opakovaných plnění – příklady.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatnění nároku na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu, oprava odpočtu daně – upozornění na časté chyby.
 • Plnění osvobozená od daně – finanční půjčky, zprostředkování pojištění, nájem nemovité věci, výchova vzdělávání.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby.
 • Přeshraniční dodávky zboží a služeb – vybrané obchodní případy dodání zboží a poskytnutí služby v rámci EU a třetích zemích.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – zahrnutí daňových dokladů za přijatá zdanitelná plnění do nesprávného zdaňovacího období – příklady.
 • Správa DPH – nespolehlivá osoba a nespolehĺivý plátce, dobrovolná registrace k DPH, zpětná registrace z důvodu překročení obratu, podávání DAP v úpadku a při úmrtí plátce, povinnosti týkajících se kontrolního hlášení ve vazbě na výzvy správce a pokuty.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 100118, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2018: