DPH v roce 2021 a další aktuální problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26.1.2021 (úterý)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Webinář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci školení bude upozorněno na změny v oblasti DPH pro rok 2021.
 

Obsah školení:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v roce 2020, aktuální informace GFŘ.
 • Změny v roce 2021 – režim One Stop Shop (je určen zejména pro online prodejce zboží, změna pravidel registrace k DPH z titulu zasílání zboží).
 • Finanční leasing – změny v oblasti finančního leasingu v r. 2020 a jejich dopady do praxe plátců.
 • Dodávky zboží v rámci EU – přemístění obchodního majetku, režim skladu (konsignační sklady – call off stock), řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Daňové doklady a související problematika – typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.
 • Nedobytné pohledávky – specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu od 1. 1. 2021 a dopady tohoto omezení.
 • Manažerská vozidla – na praktických příkladech bude vysvětlen postup při uplatňování DPH u tzv. „manažerských vozidel“.
 • Správa DPH – časový nesoulad, vracení nadměrného odpočtu, inventarizační rozdíly, změna zdaňovacího období v roce 2021, nové formuláře od 1. 1. 2021.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: