DPH ve vazbě na účetnictví v roce 2011

Vybrané obchodní případy z pohledu DPH ve vazbě na postup při jejich zaúčtování podle právního stavu platného v roce 2011
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26.4.2011 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková, daňový poradce, specialista na DPH

Ing. Dagmar Procházková, auditor, ABC AUDIT, s.r.o.

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen především na ukončení roku 2011 a optimalizaci daně z příjmů fyzických osob při zpracování daňového přiznání za rok 2011 s upozorněním na problémové oblasti a na připravované změny pro rok 2012.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace z oblasti DPH a účetnictví pro podnikatele v roce 2011
 • Oprava základu daně a výše daně
 • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • Změna pravidel pro uplatnění nároku na odpočet DPH ve vazbě na účetnictví
 • Přenos daňové povinnosti u tuzemských plnění
 • Institut ručení za nezaplacenou daň
 • Inventarizační rozdíly ve vazbě na povinnost odvést DPH
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku
 • Diskuze

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Jednotné vložné 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 260411, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: