DPH – závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.12.2008 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty
MÍSTO KONÁNÍ
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava

Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci změn v oblasti DPH v roce 2008 a na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2008. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s novelou zákona o DPH účinnou od 1.1.2009.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – změny provedené v oblasti DPH v roce 2008, aktuální stav legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR.
 • Vymezení předmětu daně – změny v rámci novely zákona o DPH v § 13 a 14.
 • Vyhodnocení místa plnění při poskytování u služeb – změny platné v roce 2009, nehmotné služby, elektronické služby, zprostředkování určité záležitosti.
 • Základ daně – nové vymezení základu daně od 1. 1. 2009, oprava základu daně, daňové doklady.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2009, postup při opravě sazby daně, daňové doklady.
 • Nárok na odpočet daně – aktuální problémy, změny při uplatňování odpočtu daně.
 • Úprava a vyrovnání odpočtu daně – postup při úpravě a vyrovnání odpočtu daně v roce 2008, upozornění na změny platné v roce 2009.
 • Zálohové platby – změny v oblasti zálohových plateb v roce 2009 ve srovnání s úpravou platnou do 31.12.2008.
 • Přeúčtování u zboží a služeb – srovnání úpravy platné v roce 2008 a 2009, upozornění na změny, příklady.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2008 – specifika týkající se sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2008, kontrola a oprava zjištěných chyb.
 • Správa DPH – změny v oblasti registrace k DPH, náhrada za nesplnění registrační povinnosti, zdaňovací období, dodatečná daňová přiznání, časový posun.
 • Uplatňování DPH dodávek v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím – dodání a pořízení zboží v rámci EU, poskytování služeb ve vztahu k EU a třetím zemím, dovoz a vývoz zboží.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy – s přihláškou je možné zaslat dotaz do diskuse.

V průběhu celého semináře bude dán účastníkům dostatečný prostor na dotazy.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6
Moravská Ostrava

Spojení:
Trolejbus č. 101, 102, 103, 106,
zastávka Nová radnice
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné za oba semináře:

 • DPH – závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009 [10.12.2008]
 • Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008 [4.12.2008]
1600,- Kč
Vložné za seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 41208, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: