DPH – závěr roku 2010 a změny DPH od 1.1.2011

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.12.2010 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané a problematické oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2010. Účastníci semináře budou seznámeni s nejdůležitějšími změnami připravovanými pro rok 2011. Výklad bude zaměřen i na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2010. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – rekapitulace změn provedených v oblasti DPH v roce 2010, aktuální stav legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR.
 • Změny připravované v roce 2011 – změna pravidel pro určení místa plnění při poskytnutí služby, sazby daně, oprava základu daně a výše daně, oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, převod nemovitosti, osvobození u dovozu zboží, nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, přenos daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění, institut ručení za nezaplacenou daň.
 • Nejčastější chyby u tuzemských plnění – chyby při fakturaci a možnosti jejich nápravy, nesprávně vyhodnocené datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesprávně uplatněný daňový režim, oprava základu daně a výše daně.
 • Nárok na odpočet daně – základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně, vznik nároku na odpočet, upozornění na časté chyby.
 • Stavební činnosti – objekty bytové a soc. bytové výstavby, příslušenství věci, sazby daně, subdodávky stavebních prací, zádržné a smluvní pokuty, smlouvy o dílo, den uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Obchodování se zbožím v rámci EU – vybrané obchodní případy, specifické náležitosti vystavených daňových dokladů, doplňování údajů na přijatých dokladech, vznik povinnosti přiznat daň při pořízení zboží, zálohové platby.
 • Poskytování služeb v rámci EU – obecné principy při určení místa plnění u poskytnutých a přijatých služeb, existence provozovny příjemce služby, uvádění údajů v DAP k DPH a v souhrnném hlášení, služby s místem plnění mimo tuzemsko poskytované mezi českými plátci, upozornění na časté chyby.
 • Dovoz a vývoz zboží – postup při výpočtu daně při dovozu zboží, dodací podmínky INCOTERMS, uvádění údajů o vývozu zboží v daňovém přiznání, přepočet cizí měny.
 • Daňové přiznání za poslední období roku 2010 – sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2010, daňová evidence, kontrola a oprava chyb zjištěných před podáním DAP.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy – s přihláškou je možné zaslat dotaz do diskuse.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 201010, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2010: