DPH – závěr roku 2011 a změny DPH od 1.1.2012

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
28.11.2011 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Fitříková, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané a problematické oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1.4.2011. Účastníci semináře budou seznámeni s nejdůležitějšími změnami připravovanými pro rok 2012. Výklad bude zaměřen i na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2011. Dostatečný časový prostor bude věnován dotazům účastníků semináře.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ.
 • Změny v roce 2012 – přehled změn, které budou platit od 1. 1. 2012.
 • Základ daně a jeho oprava – základ daně v běžných a specifických případech, postup při opravě základu daně a výše daně, daňové doklady.
 • Postup při uplatnění nároku na odpočet daně – využití praktických zkušeností za období po 1. 4. 2011, nárok na odpočet daně v částečné výši, postup při uplatnění nároku na odpočet ve specifických případech.
 • Úprava a vyrovnání odpočtu daně – postup při úpravě a vyrovnání odpočtu daně na konci roku 2011 a v roce 2012.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2012 a jejich dopad na zálohové platby a vyúčtování dodávek energií za období roku 2011 a 2012.
 • Zálohové platby – tuzemské zálohové platby, zálohy v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím, postup při vyúčtování záloh v cizí měně a ve vazbě na změny sazeb daně v roce 2012.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2011 a 2012 – principy přenesení daňové povinnosti, povinnosti příjemce a poskytovatele zdanitelného plnění.
 • Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska – upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2011 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, inventarizační rozdíly, postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2011.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 161111, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: