DPH – závěr roku 2013 a změny DPH od 1.1.2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.11.2013 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané a problematické oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2013. Účastníci semináře budou seznámeni s nejdůležitějšími změnami připravovanými pro rok 2014. Výklad bude zaměřen i na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2013. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály. Výklad bude doplňován praktickými příklady.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2013 – změny platné pro rok 2014, upozornění na připravované změny ve vazbě na nový občanský zákoník.
 • Sazby daně v roce 2013 a 2014 – sazby daně, vyúčtování zálohových plateb.
 • Registrace k DPH – plátce a identifikovaná osoba, změna limitu pro registrace k DPH, praktický postup při testování obratu v roce 2014.
 • Daňové doklady – typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, pravidla pro vystavování a uchovávání daňových dokladů v roce 2013 a 2014.
 • Postup při uplatnění nároku na odpočet daně – upozornění na časté chyby při uplatnění nároku na odpočet daně, nárok na odpočet daně v částečné výši – praktické příklady.
 • Převod nemovitosti – možnost volby uplatnit daň na výstupu po uplynutí zákonem stanovené lhůty, úprava odpočtu daně, vyřazení nemovitosti z obchodního majetku, změny v roce 2014.
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací – vysvětlení principu přenesení daňové povinnosti na praktických příkladech s promítnutím do daňového přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich opravy.
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – tituly pro ručení v roce 2014, praktický postup při kontrole přijatých dokladů, eliminace rizika ručení.
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – pravidla pro uplatnění osvobození od daně u zdravotních služeb a dodání zboží, upozornění na možné chyby.
 • Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím – vybrané obchodní případy týkající se dodání a pořízení zboží a poskytování služeb v EU, dovoz a vývoz zboží včetně jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2013 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, inventarizační rozdíly, postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2014.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 111113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: