DPH – změny v roce 2020

Aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.11.2019 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář bude zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na změny provedené v rámci daňového balíčku s odloženou účinností, sazbovou novelu, která je součástí novely zákona o evidenci tržeb, a na implementaci směrnice zavádějící prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes. Součástí výkladu bude i aktuální problematika uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019.
 • Opatření pro obchodování v rámci EU v roce 2020 – konsignační sklady, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2019, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %) v roce 2020.
 • Finanční leasing – změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU.
 • Pravidla pro nakládání s poukazy – jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi, stravenky jako poukaz.
 • Daňové doklady a související problematika – povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.
 • Nedobytné pohledávky – specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2020.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení.
 • Kontrolní hlášení – aktuální problematika, pokuty a jak jim předcházet, formát XML – změny v roce 2019, neúčinné podání a jeho důsledky.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období r. 2019 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019, změna zdaňovacího období v roce 2020.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 291119, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2019: