DPH – změny v roce 2021 a 2022 a další aktuální problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.12.2021 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Webinář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2021 s upozorněním na změny pro rok 2022. V rámci webináře bude upozorněno i na povinnosti spojené s podáním daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021.
 

Program webináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, nové informace GFŘ.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2022.
 • Internetové obchody – režim jednoho správního místa, „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
 • Obchodní majetek plátce – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
 • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
 • Opravné daňové doklady – typy daňových dokladů ve vazbě na jednotlivé opravy, upozornění na odlišnosti, promítnutí oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
 • Zaměstnanecké benefity – vzdělávání zaměstnanců, stravování, soukromé telefony za zvýhodněný tarif, manažerská vozidla, dárkové poukázky, podmínky na pracovišti, prodej zboží za zvýhodněnou cenu.
 • Závěr roku 2021 – sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021, specifické postupy.
 • Správa DPH – záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, další vybraná problematika.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 011221, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další aktuální školení: