Elektronická evidence tržeb – příprava na 3. a 4. fázi platnou od 1.5.2020 a zkušenosti z praxe

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26.2.2020 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gřegořová Jitka – zaměstnankyně finanční správy, specialistka pro elektronickou evidenci tržeb
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je určen především fyzickým a právnickým osobám, které přijímají platby v hotovosti a které se připravují na zavedení EET od 1. 5. 2020 do své podnikatelské činnosti. Povinnost evidovat tržby od 1. 5. 2020 se týká např. výrobců, řemeslníků, zemědělců, poskytovatelů služeb a těch, kteří provozují svobodná povolání (advokáti, soudní znalci, lékaři, umělci…) a také těch, kteří provozují stavební činnost. Tato přednáška není určena podnikatelům, kteří již tržby evidují, je nastavena pro posluchače, kteří se s touto problematikou doposud nesetkali.

Cílem semináře je dát posluchačům potřebné informace pro správnou aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, do své podnikatelské činnosti. Posluchači získají souhrnné informace o fungování evidence tržeb, jejím aktuálním vývoji a také nejnovější informace a praktické rady, jak se na evidenci tržeb správně připravit. Celý program bude prokládán zkušenostmi z fungování EET v praxi a posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby při aplikaci tohoto zákona. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET. Nebude chybět diskuse, v rámci které budou zodpovězeny dotazy posluchačů.
 

Obsah semináře:

 • podstata zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kontaktní místo správce daně,
 • evidovaná tržba (vymezení evidované tržby, storno a opravy, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb),
 • tržby evidované ve zjednodušeném režimu,
 • tržby evidované ve zvláštním režimu,
 • tržby vyloučené z evidence tržeb,
 • autentizační údaje, údaje o provozovnách, certifikát pro evidenci tržeb,
 • obsah evidenční povinnosti, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence,
 • jak evidovat tržby v běžném režimu, zjednodušeném režimu a ve zvláštním režimu,
 • informační povinnost, závazné posouzení,
 • daňový portál,
 • přestupky,
 • poznatky z dosavadní praxe.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: