Elektronická evidence tržeb

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.11.2016 (pondělí)
9.00-13.00
prezence od 8.30
Ing. Gřegořová Jitka – zaměstnankyně finanční správy, specialistka pro elektronickou evidenci tržeb
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je určen především fyzickým a právnickým osobám, které přijímají platby v hotovosti a mají tedy povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. Dále je určen ekonomům, účetním, daňovým poradcům a všem, kteří se o danou problematiku zajímají.

Cílem semináře je seznámení posluchačů se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a jeho aplikaci v rámci podnikatelské činnosti. Účastníci získají informace o tom, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, od kdy a jakým způsobem.
 

Obsah semináře:

 • Legislativní proces zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (ZoET)
 • Doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění zákon o DPH, zákon o daních z příjmů, zákon o správních poplatcích
  2.1 příklad výpočtu slevy na dani z příjmů
 • Evidence tržeb – postupný náběh dle jednotlivých fází elektronické evidence tržeb
 • Evidovaná tržba (vymezení evidované tržby, storno a opravy, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb)
 • Tržby evidované ve zjednodušeném režimu
 • Tržby vyloučené z evidence tržeb
 • Povinnosti poplatníka (autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, údaje o provozovnách, obsah evidenční povinnosti, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence, doba odezvy, evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu)
 • Informační povinnosti poplatníka a správce daně
 • Závazné posouzení (v jakém případě podat žádost)
 • Správní delikty (přestupky, správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, opatření k vynucení nápravy)
 • Účtenková loterie
 • Dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: