Informace pro účastníky školení

Místo konání seminářů
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 11, 12, 18)
zastávka Krajský úřad
 

V případě menšího počtu přihlášených osob na seminář může dojít ke změně místa konání, které bude uvedeno na našich stránkách – účastníci budou o této změně v předstihu informováni.
 

Webináře

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč
Cena za PREZENČNÍ SEMINÁŘ 1000,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558
  • v hotovosti při zahájení semináře (pouze v případě prez. semináře)

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

V ceně semináře je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě menšího počtu přihlášených osob na seminář může dojít ke změně místa konání, které bude uvedeno na našich stránkách – účastníci budou o této změně v předstihu informováni.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.