Kontrolní hlášení k DPH v roce 2016 – první zkušenosti z praxe a související problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.3.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace v oblasti DPH – sdělení a informace GFŘ pro rok 2016, vybrané závěry z jednání Koordinačních výborů s KDP využitelné v praxi roku 2016.
 • ­

 • Přehled změn v oblasti DPH pro rok 2016 – kontrolní hlášení, změny týkající se dodání nemovitých věcí, režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, změny ve vazbě na nový zákon o elektronické evidenci tržeb, změny v oblasti sazeb daně, změny v oblasti dovozu a vývozu.
 • Kontrolní hlášení – právní rámec, vymezení osob povinných podat kontrolní hlášení, typy hlášení a lhůty pro jeho podání, obsah a náležitosti kontrolního hlášení, forma a způsob podání.
 • ­

 • Sestavení kontrolního hlášení – souvislý příklad s použitím konkrétních situací, které se v praxi plátce vyskytují.
 • ­

 • Sankce za porušení povinností týkajících se kontrolního hlášení – lhůty pro podání kontrolního hlášení, porušení zákonných povinností a jejich důsledky, sankce upravené zákonem o DPH a daňovým řádem, reakce na výzvu správce, doporučení jak eliminovat sankční postihy a jak jim předcházet.
 • Daňové přiznání k DPH vrs. kontrolní hlášení – srovnání údajů uváděných v DAP k DPH a v kontrolním hlášení, záznamní evidence pro účely DPH, kontrolní vazby, praktické příklady.
 • ­

 • Souhrnné hlášení – právní rámec, vymezení osob povinných podat souhrnné hlášení, následné souhrnné hlášení, obsah a náležitosti kontrolního hlášení, postup při výpočtu cizí měny, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
  ­

 • Oprava základu daně a výše daně – finanční bonusy a skonta, praktický postup v rámci reklamace, oprava výše daně v jiných případech, uvádění údajů v DAP k DPH, opravné daňové doklady a jejich promítnutí v kontrolním hlášení.
 • ­

 • Zálohové platby – zálohy v rámci tuzemských obchodních transakcí i ve vztahu k EU a třetím zemím, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby, daňový doklad a jeho náležitosti.
 • Diskuze.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: