Mzdové aktuality 2013 a 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.11.2013 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ludwigová Lenka – odborná účetní s 20-ti letou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Paní Ludwigová je velmi dobrá lektorka, která umí posluchače zaujmout svým srozumitelným výkladem podloženým zkušenostmi z praxe. Bližší informace na www.ludwigova.eu.

Cílem semináře je poskytnou posluchačům ucelený průřez novinkami v roce 2013 ve všech zákonech, které se vztahují ke mzdové oblasti a seznámit je se změnami pro rok 2014

Seminář je určen: účetním, mzdovým účetním, personalistům, podnikatelům.
 

Obsah semináře:

Zákoník práce – oblast pracovně právních vztahů

 • změny již provedené v roce 2013 – řetězení pracovních smluv na dobu určitou, max. pracovní doba
 • změny od roku 2014 = rekodifikace s novým OZ!
 • změna výpočtu srážek ze mzdy
 • zajímavé judikáty = rozhodnutí soudu – neplatnost výpovědí, prokazování skutečností, výpověď a DPN – častý způsob jak se vyhnout výpovědi

Zákon o zaměstnanosti společně se Zákonem o inspekci práce

 • poznatky z kontrolní činnosti IP za rok 2013
 • průběh kontrol – jaké doklady lze vyžadovat, práva a povinnosti kontrolorů i zaměstnavatelů
 • výhled do budoucna – doklady na pracovišti, ZL u DPP
 • statistika postihu IP
 • postihování „švarcsystému“ a nelegální práce v praxi – konkrétní poznatky z kontrol
 • pracovně lékařské služby a povinnosti zaměstnavatelů
 • evidence docházky, plánování dovolených – možnost pokut IP

Zdravotní pojištění v roce 2013 a výhled do roku 2014

 • důsledky zvýšení min. mzdy
 • nejčastější chyby v placení ZP
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami v roce 2014
 • předdůchody a ZP

Sociální pojištění a pojistné na důchodové spoření

 • elektronická komunikace od r. 2014, návod, tiskopisy
 • problematika dohod v roce 2013 a 2014
 • změny v tiskopisech důch. spoření
 • nové výpočtové základny pro rok 2014 – u OSVČ, důchodců, limit pro účast na důchod. poj.
 • změny v nemocenském pojištění od 1.1.2014

Změny v daňové oblasti

 • rekodifikace novým OZ – změna názvosloví
 • srážková daň – nově u DPP
 • zvýšení limitu pro dary, osvobozená plnění
 • změna lhůt u ročního zúčtování
 • omezení uplatnění slev na dani a daň. zvýhodnění na děti
 • jazykové školy – nově od 1.9.2013
 • změny ve mzdových listech
 • informace o postupném zavádění JIM – úplné až v roce 2015, částečné kroky od roku 2014

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 111113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: