Mzdové aktuality 2014 a 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.12.2014 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ludwigová Lenka – odborná účetní s 20-ti letou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Přednosti lektorky: srozumitelnost, odbornost, praktické zkušenosti

Cílem semináře je poskytnou posluchačům aktuální informace z 5-ti základních oblastí, které se vztahují k mzdové problematice: Zákoník práce, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, zákon o zaměstnanosti a seznámit je se změnami pro rok 2015.

Seminář je určen pro zkušenější mzdové účetní, nebude se věnovat základním údajům, jen aktuálním informacím a změnám zákonů a předpisů.Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat 5 různých školení, pokud je již s problematikou seznámen a zajímají ho právě jen změny.
 

Obsah semináře:

Zákoník práce – oblast pracovně právních vztahů

 • zkušenosti po roce působnosti NOZ
 • srážky ze mzdy dle ZP a NOZ
 • výpovědi podle § 52 f,g – porušování pracovních povinností versus neuspokojivé pracovní výsledky
 • stanoviska AKV k vybraným problémům z praxe

Sociální pojištění

 • zaměstnávání prostřednictvím ZMR, DPP, DPČ a důsledky v platbě sociálního a nemocenského pojištění
 • nové hodnotové parametry pro rok 2015 vycházející z průměrné mzdy
 • elektronická komunikace s SSZ

Zdravotní pojištění

 • upozornění na chyby při placení zdravotního pojištění
 • v této oblasti se nečeká žádná změna pro rok 2015

Daň z příjmů

 • dvojí základ daně u některých pracovníků
 • typy Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014
 • problematika starobních důchodců a rozhodnutí ÚS – jak vracet daně důchodcům za rok 2014
 • roční zúčtování zaměstnanců, aktuální termíny pro výplatu RZ – zatím s ?, změny v provádění ročního zúčtování již za rok 2014

Zákon o zaměstnanosti společně se Zákonem o inspekci práce

 • novela v průběhu roku 2014 a novela s platností od roku 2015 – zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předkládání bezdlužnosti UP
 • kontrolní činnost inspektorátů práce – změny co je přestupkem, změny pokut za nelegální zaměstnávání, oblasti často kontrolované IP a nejčastější nedostatky u zaměstnavatelů

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 261114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: